Anunci Ple Extraordinari 18 de juny de 2015

Política

ANUNCI CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
 
El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 18 de juny, dijous, a les 20:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació retribució i dedicació càrrecs electes. Es proposa aprovar dedicació exclusiva de l'Alcaldia amb salari brut anual per import de 19.920.00€ repartit en dotze pagues. 
 
2. Dació de compte resolucions d'alcaldia de delegació en regidors i nomenaments membres Junta de Govern Local  
   
Per Resolució d'Alcaldia de data 15 de juny de 2015, s'efectua les següents delegacions a favor dels regidors: 
Benestar Social, Dona, Majors i Polítiques d'Igualtat: Otilia Ferrando Barberà
Cultura i Joventut: Marta Grimaltos Soler
Esports i Participació Ciutadana: Esther Guardiola Gómez
Noves tecnologies i Mitjans de Comunicació: Lluís Ferrando Cuenca
Educació, Medi Natural (Agricultura, Medi Ambient i Energies renovables) i Festes: Lluís M. Piqueras Quiles
Cementeri, Comerç, Mercat i Salud Pública: Teresa Fuster Ortiz
 

L’Alcalde-President mantindrà les competències expressament sobre Personal, Urbanisme, Hisenda, Seguretat Ciutadana, Industria i Ocupació, així com totes les demés no delegades als regidors.
 
Per Resolució d'Alcaldia de data 15 de juny de 2015, es designa com a membres integrants de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament els següents regidors:
Otilia Ferrando Barbera.
Esther Guardiola Gómez.
Lluís Ferrando Cuenca.
Teresa Fuster Ortiz. 
 
Vva. de Castellón, 15 de juny de 2015.
 
L’Alcalde-President 
 
Òscar Noguera Alberola

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article