Ple Extraordinari, divendres 3 de juliol

Política

ANUNCI CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 3 de juliol, divendres, a les 20:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,

ORDRE DEL DIA

1.-  Aprovació dies Festius Locals 2016: 30 d'agost i 13 de desembre.

2.- Aprovació acords organització municipal:
 
       - Periodicitat sessions
       - Creació i Composició Comissions Informatives
       - Nomenament Representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats.
       - Contingut Econòmic.

3.- Dació de compte constitució grups municipals.
 
L’Alcalde-President
Òscar Noguera Alberola
 

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article