L’alcalde de Castelló fa pública la seua nòmina

Política

L’alcalde de GCiE-Compromís, cobrarà 1.660 euros mensuals bruts en pagues extraordinàries incloses segons la nòmina que fa pública en acicastello.

En xifres totals, Castelló reduirà la despesa de l’alcaldia en un 50%.

L'alcalde, Óscar Noguera, insisteix que “un dels compromisos que Gent de Castelló portàvem en el nostre programa electoral era el d'exercir una transparència total en el nostre govern, i en aquest sentit, creiem que és interessant que els veïns i veïnes de Castelló sàpiguen i vegen en la seua nòmina el que cobra el seu alcalde”.

L'alcalde continua dient "Som conscients de la difícil època en la qual vivim i  predicarem aquesta norma d'austeritat i transparència amb el nostre exemple personal cada dia”.
  

Comentaris

HQ VC
17.

Es veu que jo anava als plenos d'un altre poble perquè els regidors contestaven com tocava, els regidors de l'oposició no hagueren consentit altra cosa, i per a qui vullga estan les actes dels plenos.
En lo referent al apartat de precs i preguntes, el nom ho diu, fer un prec o una pregunta, concreta i senzilla, no fer un discurset de set o huit minuts, botant d'un tema a un altre sense sentit, es dir, "yo he venido a hablar de mi libro" encara que el llibre no tinguera ni cap ni peus.

Mati Escribà Castelló de la Ribera
16.
Les contestacions als plenos eren al estil " Calimero " ( aquell pollet de dibuixos que mai el compreníen i era el rigor de les desditxes ). No deien res millor dit no contestaben perque eren majoría absoluta.
I el final era apoteosic cuan ens tocaba parlar a la gent i volíes fer una sugerència i el contestaba el senyor alcalde dient , es un prec o una pregunta ?
Sería interessant que ja es pugueren gravar els plenos i la gent o puguera veure.
Sobre els bous hi ha un acudit molt interessant on un home esta agafant del coll ( estil amics ) a un bou, i un altre li diu: al que no li agraden els bous que no vajen ! i l'amic del bou l contesta a este ( senyalant el bou ) no li agraden.
Salud
J.Carlos D. G. El meu
15.
No seria tan difícil que algun dels regidors de l'oposició de l'anterior legislatura ens confirmara si van demanar els comptes dels bous i si els els varen donar o no i quina va ser la resposta de l'alcalde i la regidora sobre el tema al·ludit. . La contestació i les explicacions que dóna l'alcalde a les preguntes en un plenari sempre són importants i donen imatge del nivell democràtic que té cada càrrec en el poder. No estaria malament que algun regidor o algú del públic present en els plenaris ens confirmara o no el tema de les factures dels bous. Segur que Mati Escribà si va assistir ens dirà alguna cosa.
HQ VC
13.

Aixina és que l'anterior govern es eixemple de "opacitat" perqué m'ha contat uno que una vegada va anar a un pleno que un altre va preguntar una cosa a la regidora i ella va contestar no sé qué. I per això l'anterior govern no era transparent. Tu no estaves, no consta en acta de pleno, resulta que és uno que diu que va anar i te ho ha dit i ja és dogma de fe. Si senyor, informació de qualitat, contrastada i veraç.

Comenta aquest article