Anunci Ple Ordinari - 18 de setembre de 2015

Política

Anunci Sessió Ordinaria de l'Ajuntament Ple

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 18 de setembre, divendres, a les 22:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,

ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació esborranys actes de les sessions anteriors (sessions 17 de juliol i 11  d'agost de 2015).

2.- Dació de comptes Resolucions d'alcaldia.

3.- Aprovació nou lema oficial de representació de l'ajuntament a la cartelleria.

4.- Aprovació conveni manteniment Agència de Mediació per a la Integració i Convivència Social (AMICS).

5.- Aprovació compatibilitat segona ocupació informàtic municipal.

6.- Informació de les regidories.

7.- Mocions.

8.- Torn obert de paraula: precs i preguntes. 
 
Vva. de Castellón, 11 de setembre de 2015.

L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola


 
 

Comentaris

tecnocracia al poder
2.

¿A qui interesa que el poble estiga ben informat?

Més informació Castelló
1.
Abans en aquesta pàgina es reclamava, aleshores governava Gregori, que els plens del consistori es radiaren perquè el poble els puguera seguir en directe. Crec que alguns arribàrem a seguir-los des de casa, però l'accés a aquesta informació nova tindre la continuïtat que s'havia demanat. Crec que tots els tres partits que ara ens governen eren i són partidaris que els plens es puguen seguir des de casa, podem saber quan aquesta demanda serà una realitat? La participació comença per la informació, si és en directe millor per què no és possible la manipulació. El PP també era partidari d'aquesta mesura, però va acabar la legislatura i ens quedàrem amb les ganes. Ara l'ajuntament té el compromís de fer-se més transparent.

Comenta aquest article