Ajuntament de Castelló - les regidories informen

Política

A continuació vos informem de les tasques realitzades per les diferents regidories del nostre Ajuntament al llarg dels mesos d'agost i setembre per a que esteu assabentats de tot allò en el que s'estàtreballant.

Regidoria de Cultura i Joventut Cultura:
Exposició centenari arribada del tren.
Contacte amb varies “agendes culturals” per a informar-nos del model magazine.
Preparació premis literaris d'octubre: acte entrega de premis, escultures premis, jurat...

Joventut:
Campament.
Escola d'estiu.
Acte final programa Irene: Taller, video, cançò, promoció pàgina facebook
________________________________________

ÀREA DE MEDI NATURAL, AGRICULTURA I ENERGIES RENOVABLES

Consell Agrari (10/09/2015)

El passat dijous, 10 de setembre, el Consell Agrari, després d'analitzar cadascun dels punts de l'ordre del dia es va pronunciar:
Aprovant la Proposta de modificacions de l'ordenança del medi agrícola, referent a la concreció de dimensions de les sendes, dels l paradors i de la ubicació de les casetes de reg.
Assabentant-se del projecte de reparacions de camins -en les properes setmanes- i recolzant la proposta de moderació de velocitat del trànsit (amb la senyalització pertinent) pels camins, sobre tot en els més rectes i transitats (Santa Anna i del rojos)
Recomanant que s'elabore, com en altres municipis, una proposta sobre la necessitat d'aplicar un sistema de retenció, recollida i destrucció de les fulles dels caquiers.
Insisitint en l'aplicació i la difussió de la normativa sobre recollida de deixalles d'envasos d e productes fitosanitaris (Sigfitos) als dipòsits autoritzats i d'altres al medi rural. Recolzant l'estudi del canvi d'ubicació dels contenidors, així com en posar-ne més (per a envasos de plàstics) i en més llocs del medi rural.
S'assabentaren de la possibilitat d'obtenir materials i informació sobre campanyes de lluita contra la mosca blanca i altres plagues per als agricultor que no són socis de la Cooperativa del Camp a través dels serveis de la estació de TRAGSA a Silla.
Recolzaren al necessitat de sol•licitar la realització de cursos de formació agrícola: Poda del caqui i carnet de manipulador productes fitosanitaris i plaguic ides. Algun d'ells convenient i altres necessaris per al desenvolupament de les tasques agrícoles.
Insistiren en la necessitats de repetir les reunions de la PL amb la cooperativa i el comerços de taronja i caqui per preparar els dispositius de les "Campanya de prevenció de robatoris de produccions de caqui i taronja".

Al llarg dels darrers mesos hem continuat:
Fent el seguiment de les actuacions als parcs i jardins del poble i als espais verds del centr es docents per considerar les plantacions d’arbres i l’’estat de l’arbratge. S’ha procedit a la tala de més arbres en mal estat i perillosos per als vianants (al parc de l'estació, ... ) o per al sistema forestal (esta setmana: tala de pins afectats pel "Tomicus destruens" al cim del Castellet) .
Estem preparant les intervencions a l'arbratge per a la tardor ( caiguda de fulla i processionària). S'està fent l'estudi de les solucions de futur per a les diferents zones verdes de la trama urbana.
El passat mes d'agost, finalitzaren i es reberen formalment les obres d'adequació al paratge de la Font Amarga, minimitzant l'impacte al medi natural.
S'està tramitant incloure el projectes de major intervenció, cost i amb necessitats urgents de reparacions de zones de camins rurals per despreniments i erosions del terra (terrer roig, utxera, ...), al programa d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València.
Hem mantingut el contacte del projecte ECO-Glauca Life amb els tècnics d'Énguera  per seguir l’evolució del projecte i el seu desenvolupament posterior, a partir de les indicacions i recomanacions de la comissió europea de control, després de la darrera visita.
S’ha fet, amb l'ajuda del peó de camins i la unitat rural de la PL, el seguiment de les tasques de neteja dels camins desenvolupades per les brigades de l’atur i controlant  les massa de canyar que poden resultar perilloses pel risc d’incendi en l'estiu. Les brigades d'Imelsa també han col•laborat en la neteja de la Font Amarga i dels canyars deñ llit del l'Abaida. El proper any incorporarem el projecte Limne per extingir els canyars del llit del riu.
Preveiem fer una Auditoria Energètica per al sistema d'enllumenat públic municipal, que inclourem  també al programa  d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València, per analitzar les possibilitats de millorar el sistema i estalviar consums.
Estudiarem amb "Medi XXI" el pla de viabilitat d'una proposta per revitalitzar el polígon industrial "El Pla II" i aconseguir progressivament l'autonomia energètica dels consums municipals i del municipi. Analitzarem també el calendari per reprendre les fases següents de "l'Agenda 21 local".
________________________________________

Àrea d’Educació

Anàlisi de la situació a l'inici de curs dels ensenyaments reglats a la localitat.
Escola infantil dues baixes ( aula de 2 a 3 anys) per canvi domicili laboral.
La resta no hi ha cap modificació comunicada a comissió d'escolarització des de la darrera reunió d'1 de juliol 2015.
L'inici de curs ha transcorregut amb aparent normalitat (no coneixem cap incidència) en tots els centres docents del municipi.

Reparacions i manteniment als centres públics.
Al llarg de l'estiu s'han fet a l'Escola Infantil i al Severí Torres tasques de manteniment ordinàries de les instal•lacions i dels arbratges ,  així com reparacions  pel robatori -al Severí- del pass at mes de juny i altres sobrevingudes (canalons teulades, panys portes, radiadors, pintura aules ...).

Ajudes Llibres i Materials Curriculars
El dimarts 15 de setembre finalitza el termini ampliat per presentar les sol•licituds d'ajudes.
Fins un dia abans de finalitzar el termini s'havien presentat més de 160 sol•licituds amb un muntant subvencionable de prop de 20.000 €.
A principis de la propera setmana es podria tenir la resolució provisional i per a la setmana següent -després de resoldre les possibles reclamacions- la resolució definitiva i començar a lliurar els pagaments als interessats.

Escola Infantil  de Primer Cicle municipal  Ames de casa
Va començar escalonadament el passat 1 de setembre amb  65 alumnes (67-2), quatre més que el darrer anys en sis unitats ( dos de 0-2, una de 1-2, una de 1-3, i dos de2-3), una més que l’any passat.
A l’inic i de curs es contractà a la primera persona disponible en la llista de la borsa d’educadors infantils de l’ajuntament de l’any 2012, per fer-se’n càrrec de les tasques de suport a les aules configurades.

Severí Torres
Expectants davant la nova licitació  (sense data per obertura  del 3r sobre) que resolga definitivament els inconvenients i limitacions de dos zones de treball amb instal•lacions obsoletes.
El passat 28 d'agost es publicava al DOCV la Licitació del contracte de Direcció i Seguiment d'execució d'obres del Severí.
EP/levante-emv.com  El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha manifestado que el Consell se compromete "a priorizar cien por cien" las obras en los centros "que tienen procesos ya iniciados" y en los que se encuentran "íntegramente en barracones". 11set2015 al Vives.

IES Vicent Gandia
Iniciava  el curs l’11 de setembre amb Posada en marxa del nou CFGM de jardineria i floristeria.
El dimecres, 16 de setembre, farà el seu primer Consell Escolar del curs amb la revisió del RRI i la presentació del programa DITCA.

CFPM "Paz Mínguez"
El passat 1 de setembre iniciava el seu període de matrícula per al curs 2015/2016 amb una oferta diversificada de cursos d'informàtica, valencià, anglés, castellà per a estrangers i de preparació per al GES i accessos als CF. 

CEM
Després de la reunió de juliol estan programades per a l'inici de curs dues reunions:
Úlima setmana de setembre de la Comissió de direccions de centres.
Dijous, 1 d'Octubre, reunió del CEM per analitzar l'inici de curs i començar a planificar activitats des de les comissions de treball:
Comissió de Convivència (Aureli Chorro), Comissió de
Programes de Formació ( Loli ), Comissió d’Activitats (Joan Aviñó ) i  Comissió d’ajudes materials (Elisa Rubio).
El personal de la biblioteca municipal "Joan Fuster"està preparant el disseny de les  campanyes a desenvolupar al llarg del proper curs d'animació lectora i visites a la biblioteca municipal.
________________________________________

Àrea de festes

Consell de festes (06/08/2015)
Esborranys i preparatius de les fes tes d’agost
Es presentà al consell el cronograma, ja incorporat al llibre de festes, dels actes tancats de les festes i s'exposa detalladament per confirmar els detalls d'organització de cadascun dels actes festers i activitats programades.
Al llarg de l’exposició dels diferents actes els membres dels col•lectius i associacions intervenen aportant les seues experiències d'altres anys a l’igual que feren el darrer consell, ja en els actes definitius.
Quedàrem emplaçats per tornar a reunir el Consell de Festes en passar el mes setembre, i  tenir totes les dades de despeses i de valoració d'activitats, per fer l'anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les festes de 2015 i elaborar les propostes de millora per a l'any vinent.
Les festes, gràcies al treball i la implicació dels funcionaris, del operaris de les brigades municipals  i a la col•laboració i participació festiva de la ciutadania castellonera, transcorregueren, salvo contades excepcions, dins  la més absoluta normalitat i sense incidents greus que ressenyar.
En breu es convocarà la inscripció al curs per obtenir el carnet CRE per poder manipular material pirotècnic i participar activament en les cordaes.

Falles 2016
El passat 28 d'agost assistirem, l'alcalde i alguns membres de la corporació municipal, als actes de les "demanaes" de les Falleres Majors infantil i major de Castelló de les Falles 2016.
Així mateix, el dissabte 26, d'aquest mes de setembre, estan programats els actes de proclamació de les falleres majors de 2016, al plenari de
l'Ajuntament; i els dies 3 i 4 d'octubre pròxim es celebrarà el Mig Any Faller amb diversos actes al parc de l'estació.

L'Estellés
Algunes entitats cíviques i culturals del poble estan preparant, per celebrar-ho en els propers dies, el tradicional "sopar i revetlla poètica  de l'Estellés".

Dia nacional del País Valencià
L'equip de govern municipal està preparant diversos actes culturals i festius per celebrar i commemorar, el 9 d'octubre pròxim, el dia del País Valencià a Castelló.
________________________________________

Regidor ia de comerç, mercat i Salut pública Cementeri

Al cementiri els problemes d'humitat dels sectors B i C estan en estudi per pressupostar-los i donar sol•lució, ja que és el més greu que hi ha ara per ara.
S'ha pintat la paret de fpra de l'edificii algunes zones interiors
Tots els bancs trencats s'han arreglat i s'han posat les fustes que faltaven.
S'ha instal•lat en un t ram menut del sector E el degoteig.

Mercat
S'ha omplit la façana amb caravista
I s'han posat taulells en diferents parades

Comerç
Primers contactes amb AVAME ( Associació valenciana de mercaders)

Salut pública
El calendari de fumigació-desratització i desinsectació s'ha realitzat com estaen llocs de major incidència.va estipulat i a dia d'avuí s'ha reforçat en llocs de major incidència
Les analítiques d'aigua en llocs municipals s'han fet periòdicament de la mateixa manera que s'han revisat deficiències en el COM ( centre ocupacional municipal) i en el Poliesportiu.
________________________________________

Benestar social, dona, majors i polítiques d'gualtat

SITUACIÓ ACTUAL DEL CENTRE OCUPACIONAL:
Sol•licitud subvenció reforma.-
Aseo adaptat de homes i zona de dutxes de homes ( falta d'espai per a la utilitzacio d'una “llitera “) I Millora per a la zona enjardinada del Centre, sol.licitud subvenció per a Equipament:
33 cadires.Un grup de 9 taquilles per a un taller.2 taules de treball.
Un forn industrial per a la cuina.

Reunió amb la Direcció General de La Conselleria de Benestar Social.
Principals temes a tractar van ser :
Subvenció transport, copagament .
Possibilitat d'integrar dins del Centre unes places de centre de dia per a les persones amb un major grau de dependència per a les quals el centre no esta adequat.
Ampliació de les places fins a la seua capacitat.

S'HA PASSAT INFORMACIÓ GENERAL DELS PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL.- S'ha adjuntat memòria de la legislatura 2011-2015 a la comissió informativa
S'HA FET UN INFORME FAVORABLE  DE LES ACTIVITATS ESTIVALS DEL PROGRAMA DE MENORS. (60 menors que han assistit de manera regular al programa i ha estat un encert que el menjar es realitzarà en el mateix centre)
INFORMACIÓ SITUACIO PROGRAMA EMERGÈNCIA SOCIAL.- la gestió del programa d'emergència social al llarg de l'any fins ara:
83 sol.licitades : aprovades 69 – 5 denegades – 9 pendents de resolucio ( 4 d'elles falta documentació )
Programa IRENE : L'acte va ser el diumenge 13 de Setembre i va consistirir en un taller informatiu i formatiu amb la projecció d'un curt que quedara en la xarxa i a la web de l'Ajuntament. ( Ens coordinaren amb la regidoria de Joventut ) Estava obert al públic.Aquest és la cloenda del programa que va començar l'anterior regidora Mati Sanchis ha d'estar justificat a finals de setembre.
Reunió amb agencia AMICS :
Pla de la Generalitat per als refugiats de Siria :
Xarxa publica d' albergs ( espais dignes )
Cesió d'inmobles particulars ( descartat conviure amb les families ) : parlar amb bancs i entitats i també particulars
Es prioritzaran els municipis que tinguen problemes per falta de persones , index de natalitat baixa …
Llançaran una campanya per a explicar que es una persona refugiada , en quines condicións venen per lluitar contra el racisme …
Enviaran fixes per a acollir-se co m a ciutat refugi , per a dir també de quina manera podem ajudar ( recordar que estaran un minim de 6 mesos )
Facilitar l'empadronament es molt important( per a demanar tarxeta sanitaria , poder anar a l'escola …)
Persones particulars podran ajudar : cedint cases , recollida de roba , joguines , mantes i també facilitant la integració a la vida del poble .
________________________________________

Noves tecnologies i comunicació

Des de l'àrea de noves tecnologies i comunicació s'està treballant en l'elaboració d'un Butlletí d'informació Municipal El Miragall en format electrònic per anar informant de les notícies que es vagen produint en la nostra localitat de manera que es complemente el BIM en suport escrit.
De la mateixa manera s'estan recollint aquells articles que la ciutadania de Castelló considere oportunes per publicar-les també en suport imprès i en el pròxim butlletí inclourem totes les decisions i informacions que es vagen produint en els diferents plenaris municipals.
Treballem també en la futura emissió en directe via streaming  mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament dels plenaris municipals que vagen donant-se a partir d'ara.
Estem pendents de l'actualització de la pàgina web de l'Ajuntament per part de la diputació per fer-la més operativa i siga una ferramenta de comunicació adequada per a la ciutadania.
La posada en marxa de la ràdio municipal es un altre dels casos que ens ocupa, de manera que siga un mitjà d'informació més per mantenir al dia la gent del poble, i serà també un altre dels mitans de comunicació que utilitzarem per transmetre els plenaris de l'Ajuntament.
________________________________________

Aportacions del públic assistent

Es va comentar des del públic la possibilitat de pujar el preu de l'IBI 1 o 2€ per poder tindre ajudes gratuites de llibres de cara a l'any que ve.
Que en el butlletí d'informació Municipal de "el Miragal" s'afegira tot allò que es parla i debateix als plenaris municipals.
Que es publicaren les retribucions que perceben els regidors per l'assistència als diferents consells
Que la ràdio municipal es posara en funcionament el més prompte possible de manera que fóra un espai on poguera participar més la gent que volguera
Que les ajudes de serveis socials arribaren al major nombre de gent possible perquè ja hi ha molta gent a Castelló que té molts problemes per arribar a final de mes
Es va parlar també dels semàfors del Col•legi Santo Domingo, ja que fa un temps que no funcionen i resulta perillós creuar el carrer.

Comentaris

¿¿¿???
1.

No os colgueís tantas medallas que muchas de las cosas de las que presumís las habian dejado preparadas el PP; si, ese partido al que tanto odiaís.
Me recordaís a otro alcalde que se colgó todaslas medallas que se merecía Benetó ferrús (D.E.P.).

Comenta aquest article