Convocatòria Ple 20 de novembre

Política

Sessió de Ple ordinari de l'Ajuntament
 
El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 20 de novembre, divendres, a les 21:30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, 
 
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació esborranys actes de les sessions anteriors (sessions 18 i 26 de setembre)
2.- Dació de comptes Resolucions d'alcaldia.
3.- Canvi dia festiu local 2016  
4.- Aprovació de la cessió d'ús de parcel·les destinades a centre de transformació al Polígon Industrial El Pla II a Iberdrola.
5.- Retaxació de càrregues U.E. Ronda l'Almenà. 
6.- Aprovació compte general 2014.
7.- Dació de comptes dels següents assumptes:
Informe PMP 2n i 3r trimestre 2015.
Morositat  2n i 3r trimestre 2015.
Execució trimestral  2n i 3r trimestre 2015.
Seguiment del pla d'ajust  2n i 3r trimestre 2015.
Execució de les IFS 2014-2015.
8.- Aprovació adequació bases reguladores de beques llibres 
9.- Ordenança taxes grua.
10.- Ordenança taxa caixers i altres.
11.- Ordenança taxa ús locals.
12.- Modificació pressupostària MC 1/2015-Ple.
13.- Modificació pressupostària MC 2/2015-Ple.
14.- Aprovació modificació conveni ECOGLAUCA.
15.- Dació de compte renuncia regidora Partit Popular.
16.- Torn obert de paraula: precs i preguntes. 
 
Vva. de Castellón, 16 de novembre de 2015.
 
L’Alcalde-President
 
Oscar Noguera Alberola
 
 
Font de la notícia: 

Comentaris

Al-Vent
1.

Jo diria que la transmissió del ple és tota una eina de claredat institucional. Però, cal que el vídeo sia millor i el so també. Però aquest és el camí. Comptes clars imatges nítides i so perfecte. Aplegarem, fent camí escriurem la història d'un País que no vol ser colònia de ningú.

Comenta aquest article