Informació de la regidoria de Medi Natural, Agricultura i Energies Renovables

Medi ambient

ÀREA DE MEDI NATURAL, AGRICULTURA I ENERGIES RENOVABLES

Al llarg dels darrers mesos hem continuat
 
Hem fet les intervencions a l'arbratge per a la tardor (caiguda de fulla i processionària). S'està fent l'estudi de les solucions de futur per a les diferents zones verdes de la trama urbana.

S’ha intensificat el tractament contra el morrut de les palmeres que s’ha manifestat molt virulent per les altes temperatures de la tardor, ... S’ha procedit a la tala de més arbres en mal estat i perillosos per als vianants en diferents zones de la població.

S'han  tramitat els projectes de reparació dels camins del barranc de la Utxera i de la Font Amarga, mijançant el programa de les Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València

Hem seguit l’evolució del projecte del projecte ECO-Glauca Life amb els tècnics d'Énguera així com  el seu desenvolupament posterior, a partir de les indicacions i recomanacions de la comissió europea de control, després de la darrera visita. I hui  es
presentarà al plenari l’adhesió a l’addenda del conveni inicialment signat entre els set municipis que participem.

A principis de novembre acompanyarem el president de l'Escalona i el seues assessors tècnic i jurídic en una reunió amb el Dtor. Gral. d'Agricultura per tractar de trobar una solució satisfactòria als incompliments de la UTE que ha desenvolupat l'última instal·lació de reg per degoteig al camp de Castelló.

Preveiem fer una Auditoria Energètica per al sistema d'enllumenat públic municipal, per analitzar les possibilitats de millorar el sistema i estalviar consums.

Analitzarem les possibilitats d’estalvi regulant i minimitzant els consums  d’electricitat i aigua  en els edificis i les instal·lacions municipals, sobre tot en els de més consum com el poliesportiu.
 


Després del darrer  Consell Agrari, i per completar el que allí es va consensuar:

-Estem elaborant una proposta de modificacions de l'ordenança del medi agrícola, referent a la concreció de dimensions del giradors situats al final dels camins agrícoles, que permeten el retorn del vehicles amb suficiència d’espai.

-En la segona quinzena de setembre i la primera setmana d’octubre s’han fet les reparacions amb grava i sorra  dels camins de terra més deteriorats del terme;  i en els darrers dies s’ha procedit al parxejat amb asfalt fred dels clots dels camins asfaltats.

- Està ultimant-se la col·locació de senyals  per a la moderació de velocitat del trànsit dels camins més rectes i transitats (Santa Anna i del rojos).

- S’ha posat un contenidor groc pe als envasos de plàstic al final del camí de Sta. Anna i s’ha col·locat una pegatina informativa perquè no s’utilitze per  abocar envasos de productes fitosanitaris (Sigfitos)

-Estem negociant amb Iberdrola i Climent el possible canvi d'ubicació dels contenidors del final del camí de Sta. Anna per evitar els riscos en la carretera..

- Hem facilitat la realització d’un curs per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris als agricultors,  ofertat per AVA  a un preu acceptable (15€), perquè semblava que l’oferta de cursos  de la Cooperativa havia estat insuficient. El curs va començar ahir vesprada amb bastant assistència.

- Ara estem pendents de la concessió dels altres cursos formació agrícola que ja teníem sol·licitats: Poda del caqui

- La passada setmana  TRAGSA va continuar amb els tractaments aeris per combatre la mosca blanca.

- El pròxim dilluns, 23 de novembre,  la ITV mòbil visitarà Castelló per procedir a la revisió de ciclomotors, tractors i vehicles agrícoles.

- Amb la col·laboració de la unitat ruralde la PL hem refet els fulls informatius recordant i facilitant  la difusió de les recomanacions a les colles de collidors sobre el respecte al medi natural i la neteja deguda en els treballs de recol·lecció de la fruita.

- Hem començat a fer les reunions de la PL amb la cooperativa i el comerços de taronja i caqui per preparar els dispositiu  de la "Campanya de prevenció de robatoris de produccions de caqui i taronja". En les primers setmanes de desembre farem una reunió oberta a totes les empreses i al públic en general per informar sobre el dispositiu i els protocols a tenir en compte.

Regidor Lluís Piqueras i Quiles

 

Comentaris

Al-Vent
1.

Competent, competència. Bons resultats. Però com és possible que a Castelló no hi haja, encara, mòduls d'agricultura? Cal que comencem a comprendre que per una millor adaptació als nous temps: Cal passar per la Universitat. Els nostres llauradors deuen ser els millors del món, però ens fa falta la universitat per a explicar-nos el seu saber.

Comenta aquest article