Continuen les tasques de poda i tractament dels arbres de Castelló

Medi ambient

El divendres passat acabaren la poda dels plataners i de les palmeres de l'avinguda de Blasco Ibáñez.
 
Als plataners se'ls ha aplicat una reducció de copa per minvar el seu volum i sanejar-los el brancatge, i s’han deixat les branques més joves.

A les palmeres se'ls han eliminat els socons residuals de les podes anteriors i s'han tallat les palmes més velles. A conseqüència  d'aquestes operacions s'ha pogut detectar, per l'anàlisi de les palmes retirades, que algunes de les palmeres ja estaven afectades, en diferents intensitats, per l'atac del morrut roig. Després de la neteja de les palmeres s'ha procedit al tractament, en uns casos de desinfecció i en altres preventius, de totes les palmeres de l'avinguda  de Blasco.
 

Les anòmales condicions de l'oratge d'enguany, amb temperatures inusualment altes per l'estació hivernal, han propiciat que el morrut continue actiu, malgrat els tractaments preventius i de contenció aplicats pel personal de les brigades municipals de parcs i jardins
 
Aquesta setmana continuaran els treballs de poda de la Brigada Municipal de Jardins i l'empresa de la localitat  'Jardineria Romero' al tram de l’avinguda de Cuba entre c/ Diputació i la Ronda Sud i dels plataners de l’avinguda de Cuba. I la propera passaran al parc de l'Estació per procedir al rebaixat del brancatge de les moreres, lledoners  i la resta de l'arbratge del parc.
  

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article