Les banderes en el balcó de l'Ajuntament i la tercera via, per Pepe Ferrando


Pot ser que la proposta que faré faça botar espurnes en els sectors més espanyolistes o més regionalistes, però, en pro d’augmentar la convivència entre tots els sectors polítics i, al cap i a la fi, amb tots els ciutadans, vull fer una proposta sobre les banderes en el balcó de l’ajuntament i de cara a la processó cívica del Nou d'Octubre.

Abans vull posar el lector i els polítics locals en antecedent amb unes premisses que són la realitat del valencianisme de hui realment existent. El de la tercera via. L’actualment propugnat pel BLOC, principal component de Compromís.
 

Efectivament, diu Ramir Reig Armero en Vida amunt i nacions amunt: Pensar el país valencià en temps de globalització, “quaranta-cinc anys després de Nosaltres els valencians de Joan Fuster, la via fusteriana s’ha revelat incompatible amb el valencianisme de masses. Amb l’adveniment de la democràcia, quan totes les regions s’esforçaven per autogovernar-se, el valencianisme polític va seguir un camí diferent del nacionalisme d’arrel fusterià i en 1978 des de diferents partits polítics posen les bases d’un model econòmic, una cultura, normalitzant l’ús del valencià convivint amb el castellà, d’una política, amb un Estatut d’Autonomia i unes institucions d’autogovern dins del marc constitucional espanyol”. Ho diu Joan Francesc Mira en Sobre la nació dels valencians i altres assagistes de l’última generació. I ho diuen els estatuts del BLOC. I entre les convivències està la d’admetre juntes l’oficial senyera coronada i el penó de la conquesta.
 

Així doncs, propose s’afija una bandera més a les quatre ja existents en el balcó de l’ajuntament. El penó de la conquesta. Situades de la manera següent: A l’esquerra l’europea, la segona seria l’espanyola, la tercera, que quedaria al mig, per ser la més important per a l’ajuntament, la de Castelló, la quarta l’oficial senyera coronada i la quinta el penó de la conquesta.

I ja amb estos antecedents s’aniria preparant la convivència de les dos banderes en una mateixa processó cívica i no com s’ha fet en els anys anteriors, per separat i amb recels.

Queden dos mesos per al Nou d'Octubre, temps suficient per a estudiar si seria possible, preparar-se, parlar-ho i rebutjar-ho si és una proposta desgavellada o ho prohibira la llei que corresponga. Per descomptat que en el Nou d'Octubre poden desfilar juntes sense cap prohibició.
 
Pepe Ferrando